Connect with us

Általános Szerződési Feltételek

Az ÁSZF itt elérhető PDF formában.


 

Az FK Media Group Ltd. online szolgáltatásának általános szerződési feltételei

1.  Általános

 • FK Media Group Ltd. (székhelye: Ukrajna, 89463 Nagydobrony, Kisdobronyi út 132; adószám: 44942711; fuzovelkifele@gmail.com)

Cikkekhez, kiadványokhoz, videókhoz, podcastekhez való hozzáférést biztosít a https://fuzovelkifele.com címen vagy az FK Media Group Ltd. által kijelölt egyéb weboldalon vagy alkalmazáson keresztül (a továbbiakban “Weboldal”), amely magában foglalja a Weboldalon mindenkor elérhető saját tartalmakat (a továbbiakban: “Szolgáltatás”)

 • A jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban: ”Felhasználási feltételek”) az FK Media Group Ltd. és Ön, mint természetes személy (a továbbiakban: “Felhasználó”) között a Szolgáltatás nyújtása tárgyában létrejött szerződésre nézve irányadók. Szerződést kizárólag 18. életévüket betöltött természetes személyek köthetnek az FK Media Group Ltd.-vel. Az FK Media Group Ltd. jogosult a szerződés megkötését megtagadni vagy a szerződést azonnali hatállyal felmondani a Felhasználóval, ha a Felhasználó előzőleg megszegte a Szerződést. Az FK Media Group Ltd. a Felhasználóval történő szerződéskötés megtagadása vagy a meglévő szerződés azonnali hatályú felmondása helyett követelheti a Felhasználótól, hogy a Felhasználó szerződéses kötelezettségeinek tegyen eleget.
 • A jelen Felhasználási feltételek az FK Media Group Ltd.-re és a Felhasználóra nézve irányadók és kötelező érvényűek. A szerződésekre ezenkívül alkalmazandók azok a különös feltételek is (beleértve az akciós ajánlatokat, árakat, fizetési feltételeket és módszereket, szerződési futamidőket stb.), amelyeket az FK Media Group Ltd. a Felhasználó által az FK Media Group Ltd.-vel megkötött szerződés kapcsán időről időre ajánlhat. A Felhasználási feltételek és a különös feltételek ellentmondása esetén a különös feltételek az irányadók. A Felhasználási feltételek és a különös feltételek együtt alkotják a Felhasználó és az FK Media Group Ltd. között irányadó szerződést (a továbbiakban: ”Szerződés”). A Szolgáltatás igénybe vételéhez a Felhasználó köteles megerősíteni, hogy elolvasta és elfogadta a Szerződés feltételeit.
 • A Szolgáltatás FK Media Group Ltd.-től történő megrendelését követően az FK Media Group Ltd. a Felhasználó által az alábbi 4. pont szerinti regisztráció során megadott e- mail címre elküldött e-mailben visszaigazolja a regisztrációt. A Szerződés innentől megkötöttnek tekinthető.
 • A Szerződést magyar nyelven lehet megkötni. A Szerződést (amely elektronikus úton kötött szerződésnek minősül) az FK Media Group Ltd. tárolja. A jelenleg érvényes Felhasználási feltételek elérhetőek a A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a személyes adatainak FK Media Group Ltd. általi kezelésre vonatkozó Adatvédelmi Szabályzat a Weboldalon szintén megtalálható.

2.  A szolgáltatás tartalma

Terület:

 • A Szolgáltatás minden országban területi korlátozás nélkül, korlátlanul elérhető.

Tartalom:

 • A Szolgáltatás az FK Media Group Ltd. által saját belátása szerint időről időre módosíthatja a weboldalon elhelyezett (cikkek, kiadványok, videók, podcastek) tartalmakat. A Felhasználó közvetlenül a Szolgáltatás megrendelése és a Szerződés elfogadása után jogot szerez a Weboldalon időről időre megtalálható tartalomhoz való hozzáférésre. Az FK Media Group Ltd. igyekszik folyamatosan javítani a Felhasználó nézői élményét. A Szolgáltatás és annak tartalma ennek megfelelően a későbbiekben időről időre cserélhető, módosítható vagy aktualizálható.

A Szolgáltatás tartalmának aktuális listája elérhető a Weboldalon. A Szolgáltatás tartalmának változtatásai, módosításai vagy aktualizálásai, illetve a Weboldal megjelenésében végrehajtott változtatások nem minősülnek a Szerződés vagy a Szolgáltatás módosításának, hacsak az irányadó jogszabály ettől eltérően nem rendelkezik. Az FK Media Group Ltd. a jövőben jogosult a Szolgáltatásban különböző csomagokat és azokhoz különböző díjakat bevezetni. Különböző szolgáltatási csomagok bevezetése esetén a Felhasználó saját választása szerint előfizethet bármelyik csomagra.

A Weboldalon megtalálhatók továbbá az FK Media Group Ltd.-vel szerződésben álló Partnerek ajánlatai és kuponkódjai is. Ezen értékesítések után az FK Media Group Ltd. jutalékot kap a partnerektől.

Előfizetés:

 • A Felhasználó havi díj ellenében előfizethet a Szolgáltatás teljes tartalmára vagy a Szolgáltatás kiválasztott csomagjához, és hozzáférést szerezhet ahhoz.
 • Az FK Media Group Ltd. saját hatáskörében úgy dönthet, hogy a Szolgáltatást korlátozott időszakra ingyenesen is felajánlja az ajánlatban, illetve a Szerződésben meghatározott feltételekkel (a továbbiakban: ”Próbaidőszak”). A Felhasználó a Próbaidőszak alatt bármikor lemondhatja a Szolgáltatást anélkül, hogy a Szolgáltatásért fizetnie kellene. Az FK Media Group Ltd. a Próbaidőszak alatt havi díjat nem számít fel.
 • A Felhasználó csak egyszer jogosult Próbaidőszakra. Az FK Media Group Ltd. a Próbaidőszakra való jogosultságot a Felhasználótól kapott adatok, így különösen, de nem kizárólag az e-mail cím, a bankkártya adatok és/vagy eszköz azonosítószám alapján ellenőrizheti annak érdekében, hogy a Próbaidőszakkal kapcsolatos visszaéléseket megakadályozza. Amennyiben FK Media Group Ltd. azt gyanítja, hogy valaki visszaél a Próbaidőszakkal vagy annak igénybevételére vonatkozó bármilyen szabályt megszeg, az FK Media Group Ltd. jogosult azonnal fellépni a visszaélés megszüntetése érdekében akár úgy is, hogy az illető előfizetését felmondja.
 • Ha a Felhasználó nem mondta fel a Szerződést a Próbaidőszak alatt, a Próbaidőszak automatikusan, a Felhasználónak küldött értesítés nélkül átalakul rendes előfizetéssé, amelyért a Felhasználó a rendes előfizetési díjat köteles megfizetni. Ha a Felhasználó úgy dönt, hogy nem kíván fizető Felhasználóvá válni, akkor köteles a Szerződést a Próbaidőszak alatt felmondani.
 • Az FK Media Group Ltd. és szerződéses Partnerei időről időre kuponokat kínálnak fel a Felhasználóknak, amivel a Szolgáltatás igénybe vehető. Amennyiben az egyedi kampányokra vonatkozó szabályzatok másként nem rendelkeznek, ha egy Felhasználó egy kupont bevált, akkor egy alkalommal promóciós jelleggel és korlátozott ideig hozzáférést kap a Szolgáltatáshoz vagy annak bizonyos részletéhez (továbbiakban: Ingyenes Hozzáférési Időszak) vagy kedvezményes áron veheti igénybe az adott promócióban szereplő csomagot (továbbiakban: Kedvezményes Hozzáférési Időszak).

3.  A Szolgáltatás igénybe vétele

Ahhoz, hogy a Szolgáltatást igénybe vehesse, a Felhasználó köteles létrehozni egy felhasználói fiókot a Weboldalon (részletesebben lásd a 4. bekezdésben) amihez jelen Felhasználási feltételekben meghatározott eszközzel, rendszerekkel és csatlakozásokkal kell rendelkeznie (részletesebben lásd az 5. bekezdésben), és az esetleges Próbaidőszak vagy Ingyenes Hozzáférési Időszak vagy Kedvezményes

Hozzáférési Időszak lejártát követően a jelen Felhasználási feltételek szerinti díjat kell fizetnie (részletesebben lásd a 6. bekezdésben). Ezenkívül bizonyos műszaki biztonsági intézkedéseknek is meg kell felelnie, amelyek a Szolgáltatás engedély nélküli felhasználásának – pl. másolás, vagy a Szolgáltatásban biztosított tartalom terjesztése – megakadályozása érdekében kerültek foganatosításra.

4.  Regisztráció, felhasználónév és jelszó

 • A felhasználói fiók regisztrációja a https://fuzovelkifele.com oldalon, felhasználónév, e-mail cím, bankkártya használatával vagy bármely más fizetési módon, amely elérhető a Weboldalon.
 • A Felhasználó szavatolja, hogy a regisztráció során megadott információk helyesek, és köteles szükség esetén felhasználói fiókját a megfelelő információkkal aktualizálni. A regisztráció során a Felhasználó csak az általa választott fizetési móddal kapcsolatosan adhat meg adatokat. A Felhasználó köteles áttekinteni a regisztráció során általa megadott adatokat és ellenőrizni azok teljességét és pontosságát.
 • A választott fizetési módtól függően a Felhasználó a regisztráció során az alábbi adatok közül a relevánsakat köteles megadni: vezetéknév, keresztnév, e-mail cím, jelszó, bankkártya szám, CVV/CCV kód, bankkártya lejára- dátum, kártyatulajdonos neve, továbbá a választott fizetési módokra vonatkozó adatok, úgy mint például a fizetési eszközt nyújtó szolgáltató fiók azonosító száma, kupon kód vagy bármely más adat, amely a regisztráció befejezéséhez szükséges és előírt (a továbbiakban: ”Belépési adatok”). A Felhasználó Belépési adatai bizalmasak, azokat harmadik fél nem használhatja. A Felhasználó köteles a Belépési adatokat oly módon tárolni, amely megvédi azokat az illetéktelen hozzáféréstől. A Felhasználó felel a Szolgáltatás minden olyan igénybevételéért, amely a Felhasználó fiókján keresztül valósul meg.
 • Ha a Felhasználó a Felhasználó Belépési adatainak jogosulatlan felhasználását gyanítja, köteles erről a lehető leghamarabb értesíteni az FK Media Group Ltd.-t és a felhasználói jelszót módosítani. Ha az FK Media Group Ltd. indokoltan feltételezi, hogy a Belépési adatokat kiadták vagy jogosulatlan személyek egyéb módon visszaéltek velük, akkor az FK Media Group Ltd. jogosult a Szerződést a 12.4 (c) pont alapján azonnali hatállyal felmondani.
 • Az FK Media Group Ltd. bármikor jogosult kérni a Felhasználót, hogy módosítsa felhasználói jelszavát vagy email címét. A módosítást azonnal végre kell hajtani egyébként a Szolgáltatás nem elérhető.
 • Amennyiben felmerül csalás vagy bűncselekmény esetleges gyanúja, a választozz fizetési eszköz használata felfüggesztésre kerülhet.

5.  Eszközök

 • Ahhoz, hogy igénybe vehesse a Szolgáltatást, a Felhasználónak a mindenkor meghatározott technikai követelményeknek megfelelő szoftverekkel, széles sávú internet csatlakozással és eszközzel kell rendelkeznie. Valamint valamelyik modern böngésző a lehető legfrissebb verzióval (Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari) és JavaScript futtatási lehetőséggel (ne legyen kikapcsolva, alapból be van kapcsolva)
 • Ugyanakkor a fenti rendszerfeltételek teljesítése nem garantálja, hogy a Felhasználó korlátlanul tudja használni a Szolgáltatást, ha olyan FK Media Group Ltd.-nek fel nem róható körülmények lépnek fel, amelyek ezt nem teszik lehetővé. Előfordulhat, hogy a Felhasználónak harmadik fél szoftverét kell telepítenie a Szolgáltatás igénybe vételéhez (például böngésző). FK Media Group Ltd. nem felel harmadik felek szoftvereiért vagy azok frissítéséért.
 • A Szolgáltatás előfeltétele, hogy a Felhasználó rendelkezzen a megfelelő szélessávú internet csatlakozással. A Felhasználó viseli az internet csatlakozáshoz kapcsolódó összes költséget, beleértve az adatforgalmi díjakat is, függetlenül attól, hogy a Felhasználó a Területen belül hol (lásd a fen- 2.1 pontot) veszi igénybe a Szolgáltatást.
 • Az FK Media Group Ltd. nem biztosít saját eszközöket és nem vállal felelősséget bármely jóváhagyott készülék teljesítményéért vagy azért, hogy az folyamatosan kompatibilis lesz a Szolgáltatással és annak frissítéseivel.
 • A Felhasználó legfeljebb öt (5) eszközön használhatja és regisztrálhatja a Szolgáltatást, amelyek között lehetnek számítógépek, mobiltelefonok, táblagépek vagy egyéb eszközök. A fenti szabályokra vonatkozó információkat az alábbi 11. ponttal összhangban kell közölni a Felhasználóval. Hacsak az FK Media Group Ltd. másként nem rendelkezik, a Szolgáltatás egyidejűleg legfeljebb egy (1) regisztrált és jóváhagyott eszközön érhető el.
 • A FK Media Group Ltd. a jogszabály által megengedett mértékig kizárja a felelősségét azért, ha a Felhasználó nem tudja igénybe venni a Szolgáltatást vagy ugyan igénybe tudja venni a Szolgáltatást, de csak korlátozottan az internet túlterheltsége vagy számítógépekkel vagy egyéb eszközökkel, hálózatokkal, az elektronikával vagy a kommunikációval kapcsolatos olyan hibák miatt, amelyek az FK Media Group Ltd. hatáskörén kívül esnek.

6.  Díjak és fizetés

 • A Szolgáltatás díjait a Weboldalon közzétett mindenkor érvényes díjszabás alapján kell megfizetni. A Felhasználó már a Szerződés megkötése előtt, valamint a regisztrációs eljárás során is hozzáférhet az irányadó díjszabáshoz. A Felhasználó kifejezetten megerősíti, hogy tisztában van azzal, hogy a Szolgáltatás megrendelése díjfizetési kötelezettséggel jár együtt. A díj magyar forintban (HUF) kerül meghatározásra, de ha a választott fizetési eszköz mögött más pénznemben vezetett bankszámla kerül rögzítésre, akkor a bankszámlát vezető bank vagy a fizetési eszközt biztosító szolgáltató határozza meg az átváltási árfolyamot. Az FK Media Group Ltd. kizárja a felelősségét az alkalmazandó átváltási árfolyamot, illetve bármely más díjat illetően, amelyet a bank vagy a fizetési eszközt nyújtó szolgáltató alkalmaz. A részletekkel kapcsolatosan a bank vagy a fizetési eszközt nyújtó szolgáltató tud felvilágosítást adni.
 • Amennyiben egy Felhasználó nem jogosult sem Próbaidőszakra, sem Ingyenes Hozzáférési Időszakra, akkor a Felhasználónak a Szolgáltatásért először a Szolgáltatásra vonatkozó szerződés megkötésének napján kell megfizetnie az előfizetési díjat. Azt követően a soron következő hónapokra vonatkozó előfizetési díjat minden hónapban előre kell megfizetni az FK Media Group Ltd.-nek ugyanazon a napon amikor a Felhasználó megkötötte a Szolgáltatásra vonatkozó szerződést (kivételt képeznek az eltérő feliratkozási időszakok). Ha az adott nap az adott hónapban nemtalálható, akkor a hónap utolsó napja minősül a fizetés napjának.
 • A Felhasználó a díjat az FK Media Group Ltd. által a Weboldalon felkínált bármely módon kifizetheti. A Felhasználó vállalja, hogy aláírja a szükséges dokumentumokat és kellő fedezetet biztosít a számláján az egyes esedékességi időpontokban annak érdekében, hogy a Szolgáltatás díját határidőben megfizesse.
 • Ha a FK Media Group Ltd. a Felhasználó részére Próbaidőszakot vagy Ingyenes Hozzáférési Időszak biztosít, ezen időszakok alatt a Felhasználót díjfizetési kötelezettség nem A Felhasználónak a Szolgáltatásért először a Próbaidőszak vagy az Ingyenes Hozzáférési Időszak lejártát követő első napon kell fizetnie (hacsak a Felhasználó a Szerződést nem mondta fel a Próbaidőszak vagy az Ingyenes Hozzáférési Időszak lejárta előtt) és azután a következő hónapokban minden hónap ugyanezen napján kell fizetnie. Ha az adott nap az adott hónapban nem található, akkor a hónap utolsó napja minősül a fizetés napjának.
 • Ha a Felhasználó nem biztosít kellő fedezetet a fizetés esedékessége napján, az FK Media Group Ltd. a fizetés sikertelenségéről e-mail üzenete küld a Felhasználó által megadott e-mail címre és megkísérli ismételten – de legfeljebb kettő alkalommal – megterhelni a bankkártyát vagy hitelkártyát a díj összegével.
 • Amennyiben a fizetésre határidőben nem kerül sor, az FK Media Group Ltd. azonnal felfüggesztheti vagy korlátozhatja a Felhasználó hozzáférését a Szolgáltatáshoz. Továbbá a az FK Media Group Ltd. két (2) napot meghaladó fizetési késedelem esetén jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani.

7.  Tiltott felhasználások

 • A Felhasználó a Szolgáltatást kizárólag a Felhasználó személyes használatára és a Felhasználási feltételekkel összhangban veheti igénybe. A Felhasználó nem teheti az alábbiakat és más személyt sem ösztönözhet, segíthet vagy kérhet fel arra, hogy az alábbiakat tegye:
  1. a Szolgáltatások kereskedelmi vagy közcélra történő felhasználása;
  2. a Szolgáltatás törvénytelen vagy nem rendeltetésszerű felhasználása;
  3. a Szolgáltatás tartalmának másolása/sokszorosítása, kölcsönzése, értékesítése, közvetítése, vagy egyéb módon való terjesztése, szerkesztése vagy bármely egyéb módon való továbbítása vagy adaptálása;
  4. a Szolgáltatás részét képező bármely biztonsági, titkosítási vagy egyéb technológia vagy szoftver megkerülése, módosítása, eltávolítása, megváltoztatása vagy bármely egyéb módon történő manipulálása; vagy
  5. a Szolgáltatásnak a szerzői jogi törvények, egyéb jogszabályok, vagy a jelen Felhasználási feltételek megsértésével történő egyéb használata.
 • A Szolgáltatást az egész világon, területi korlátozás nélkül lehet igénybe
 • A Szolgáltatás jelen 7. pont megsértésével történő használata mindenkor a Szerződés súlyos megszegésének minősül, melynek alapján az FK Media Group Ltd. a Szolgáltatást azonnali hatállyal megszüntetheti (lásd még a 12. pontot).

8.  Módosítások és változtatások

 • A Felhasználó ezennel kifejezetten elfogadja és tudomásul veszi, hogy az FK Media Group Ltd. jogosult az ésszerűség keretei között módosítani a díjakat és a jelen Felhasználási feltételek egyéb rendelkezéseit. A Felhasználót a fenti módosításról legkésőbb tizenöt (15) nappal a tervezett módosítás hatályba lépése előtt a Felhasználó által megadott e-mail címre elküldött e-mailben kell értesíteni. A módosítással összefüggésben a Felhasználó legkésőbb a módosítás hatályba lépésének napjával jogosult felmondani a Szerződést. Az FK Media Group Ltd. köteles a fenti értesítésében tájékoztatni a Felhasználót a felmondási jogáról. Ha a Felhasználó nem mondja fel a Szerződést a módosítás hatályba lépése előtt, ez úgy tekintendő, hogy a Felhasználó a módosítást
 • Felhasználó ezennel kifejezetten elfogadja és tudomásul veszi, hogy a FK Media Group Ltd. jogosult az ésszerűség keretei között lényeges módosításokat végrehajtani a Szolgáltatás tartalmában. A Felhasználót a fenti módosításról legkésőbb tizenöt (15) nappal a tervezett módosítás hatályba lépése előtt a Felhasználó által megadott e-mail címre elküldött e-mailben vagy a weboldalon kell értesíteni. Az ilyen lényeges módosítással összefüggésben a Felhasználó a módosítás hatályba lépésének napjával jogosult felmondani a Szerződést. Az FK Media Group Ltd. köteles a fenti értesítésében tájékoztatni a Felhasználót felmondási jogáról. Ha a Felhasználó a Szerződést a módosítás hatályba lépése előtt nem mondja fel, ez úgy tekintendő, hogy a Felhasználó a módosítást elfogadta.
 • A 9.2 pont értelmezése során a tartalommal kapcsolatos módosítás akkor minősül lényegesnek, ha a Szolgáltatás tartalmának mennyiségét nagymértékben csökkentik vagy a tartalom általános irányultsága lényegesen megváltozik. Nem minősül lényeges módosításnak, ha egy adott cikktípusból nem készül több verzió. Lényeges módosítás csak olyan módosítás lehet, amelynek eredményeként a Szolgáltatásban bemutatott cikkek, videók, podcastek száma jelentősen csökken. Jelentős csökkenés a Szolgáltatás teljes tartalmában szereplő összes cikk, videó vagy podcast 50%-os vagy azt meghaladó csökkenése.
 • A jelen 9. pont szerinti felmondás esetén, amennyiben a Felhasználó már a Szerződés megszűnését követő időszakra is teljesített fizetést, az FK Media Group Ltd. a Szerződés lejártát követő harminc (30) napon belül visszafizeti a megszűnéssel érintett időszakra fizetett díjat.

A Felhasználó módosítással és visszafizetéssel kapcsolatos tájékoztatása

 • A fent leírt módosításokra vonatkozó információkat az alábbi 11. ponttal összhangban kell közölni a Felhasználóval.

9.    Elállási jog elvesztése

A Szerződés megkötésével a Felhasználó kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Szerződés megkötése és a díj kifizetése után azonnal – a Szerződésben rögzítettek szerint – hozzáférést kapjon a Szolgáltatáshoz (azaz a Szerződés azonnal teljesüljön). A Felhasználó ezennel tudomásul veszi, hogy azáltal, hogy a Szolgáltatáshoz hozzáférést kap (azaz a Szerződés teljesül) a Szerződéstől való elállásra biztosított tizennégy (14) napos időtartam lejárta előtt, a Felhasználó elveszíti a Szerződés megkötését követő tizennégy (14) napos időtartamon belüli Szerződéstől való elállásra vonatkozó jogát, vagyis pénzvisszafizetésre nincs lehetőség. Ha a Felhasználó megkötötte a Szerződést és a Szolgáltatás nyújtása megkezdődött, de a Felhasználó nem kívánja tovább igénybe venni a Szolgáltatást és alávetni magát a Szerződésnek, akkor a Felhasználó köteles a Szerződést az alábbi 12. pont szerint felmondani. A regisztrációs eljárás során a Felhasználónak kifejezetten meg kell erősítenie (a vonatkozó négyzet bejelölésével), hogy hozzájárul ahhoz, hogy a Szerződés megkötése és a díj kifizetése után azonnal hozzáférést kap a Szolgáltatáshoz (azaz a Szerződés teljesül) és tudomásul veszi, hogy azáltal, hogy a Szerződéstől való elállásra biztosított tizennégy (14) napos időtartam lejárta előtt a Szolgáltatáshoz hozzáférést kap (azaz a Szerződés teljesül), a Felhasználó elveszíti a Szerződésre vonatkozó elállási jogát. A jelen 10. pont nem érinti Felhasználó 2.4. pontban rögzített azon jogát, hogy a Próbaidőszak alatt bármikor lemondhatja a Szolgáltatást, anélkül, hogy a Szolgáltatásért fizetnie kellene.

10. Ügyfelek tájékoztatása

 • Az FK Media Group Ltd. a regisztráció során megadott e-mail címen vagy a Weboldalon történő közzététel útján értesítheti a Felhasználót az irányadó jogszabályok szerint.
 • A Felhasználó köteles elérhetőségeit aktualizálni, amennyiben azok a Szolgáltatás igénybe vétele alatt megváltoznának. Az FK Media Group Ltd. tájékoztatási kötelezettségét teljesítettnek kell tekinteni, ha az értesítéseket elküldte a Felhasználó legutóbb megadott e-mail címére, függetlenül attól, hogy a Felhasználó az adott e-mail címet már nem használja vagy az egyéb okból nem elérhető.

11. A Szerződés időtartama és megszűnése

 • A Szolgáltatás előfizetésére vonatkozó Szerződés egy (1) hónapos előfizetési időszakra jön létre, amely automatikusan meghosszabbodik egy (1) hónappal, mindaddig, amíg a Felhasználó vagy az FK Media Group Ltd. a Szerződést a jelen Felhasználási feltételek szerint fel nem mondja. Felmondás esetén – a fenti 9.4 pontban meghatározott kivétellel – az adott időszakra előre megfizetett előfizetési díj nem kerül visszafizetésre és a Felhasználó az adott időszak végéig rendelkezik hozzáféréssel a Szolgáltatáshoz. Ha a Felhasználó a 2.4 pont szerint Próbaidőszak vagy a 2.7. pont szerinti Ingyenes Hozzáférési Időszak igénybe vételére jogosult, az előfizetési időszak a Próbaidőszak vagy Ingyenes Hozzáférési Időszak első napján kezdődik és a Próbaidőszak vagy az Ingyenes Hozzáférési Időszak utolsó napján ér véget, feltéve, hogy az előfizetési időszak további egy (1) hónapos időszakokra nem hosszabbodik meg egészen addig, amíg a Felhasználó vagy az FK Media Group Ltd. nem mondja fel a Szerződést a jelen Felhasználási feltételek szerint.
 • Ha a Felhasználó fel kívánja mondani a Szerződést, a Profil menüpont alatt megteheti. Ha az FK Media Group Ltd. kívánja felmondani a Szerződést, az FK Media Group Ltd. e-mailben értesíti a Felhasználót. A Szerződés a 12.1 ponttal összhangban a Szerződés szerinti aktuális havi időszak végével szűnik meg.
 • A díjak vagy a Felhasználási feltételek módosítása esetén a felmondási jog a 9. pont rendelkezései szerint gyakorolható.
 • Az FK Media Group Ltd. jogosult azonnali hatállyal felmondani a Szerződést és egyidejűleg a Szolgáltatást azonnal elérhetetlenné tenni a Felhasználó számára bármelyik alábbi esetben:
 • a Felhasználó legalább két (2) napos fizetési késedelembe esik; vagy
 • indokoltan feltételezhető, hogy a Felhasználó fizetésképtelenné vált; vagy
 • a Felhasználó visszaél a Próbaidőszakkal, az Ingyenes Hozzáférési Időszakkal vagy annak feltételeit megsérti; vagy
 • a Szolgáltatást engedély nélkül használják vagy indokoltan feltételezhető, hogy ilyen engedély nélküli használat történik; vagy
 • a Felhasználó egynél (1) több alkalommal próbált meg igénybe venni Próbaidőszakot tizenkét

(12) egymást követő hónapban, vagy

 • a Felhasználó egyéb módon súlyosan vagy ismételten megszegte a Szerződést.

12. Szellemi tulajdonjogok

 • Az FK Media Group Ltd. nem kizárólagos, nem átruházható és a Szolgáltatás tartalmának megtekintésére korlátozott felhasználási jogot biztosít a Felhasználónak. A Felhasználó a Szolgáltatást és annak tartalmát kizárólag a Szerződésnek megfelelően és saját személyes használatára veheti igénybe.
 • A Weboldalon található anyagok és a Szolgáltatás tartalma a szerzői jogi törvény, a védjegytörvény és egyéb szellemi tulajdonjog védelmére vonatkozó jogszabályok hatálya alatt állnak. Az FK Media Group Ltd.-vel megkötött Szerződés semmi módon nem ruház a Felhasználóra semmilyen, a Szolgáltatás tartalmára vagy a Szolgáltatásra vonatkozó tulajdonjogot vagy bármely egyéb szellemi tulajdonjogot.
 • Tilos az oldalon található tartalmakat részben vagy egészben megosztani az FK Media Group Ltd. írásos engedélye nélkül. Megosztásra kizárólag egyes oldalak alján található “Megosztás” gombbal van lehetőség vagy az URL cím kimásolásával és beillesztésével.

13. Biztosíték

 • A Felhasználó nem cselekedhet oly módon, amely a Szolgáltatás vagy a Weboldal működését megakadályozza, túlterheli, károsítja vagy rontja. Ezenkívül a Felhasználó nem sértheti a Szolgáltatás más felhasználók által történő használatát.
 • A Felhasználó nem kísérelhet meg a Weboldalhoz vagy a Szolgáltatáshoz kapcsolódó hálózatokhoz, számítógépes rendszerekhez, tartalmakhoz vagy információkhoz engedély nélkül hozzáférni. A fenti rendelkezés megszegése mindenkor a Szerződés súlyos megszegésének minősül, amely – egyebek mellett – a Szerződés azonnali hatályú megszüntetéséhez vezethet (lásd még a 12. pontot).

14. Felelősségkorlátozás, üzemzavarok és kimaradások

 • A Szolgáltatásban bekövetkezett bármely üzemzavart, kimaradást és egyéb hibát a lehető leghamarabb jelenteni kell az FK Media Group Ltd.-nek. Az FK Media Group Ltd. a jogszabályok által lehetővé tett legnagyobb mértékig kizárja a felelősségét a Szolgáltatás olyan hibáiért, amelyek az FK Media Group Ltd. hatáskörén kívül esnek, így például, de nem kizárólag a fenti 5.6 pontban rögzített esetek esetén vagy olyan egyéb hibák esetén, amelyek amiatt következtek be, mert a Felhasználó nem jóváhagyott eszközt használ, vagy amelyek felmerülése a Felhasználónak róható fel. A vis major az FK Media Group Ltd. hatáskörén kívül eső ok.
 • A Szolgáltatás használhatatlanságát okozó azon üzemzavarok, kimaradások és egyéb hibák esetében, melyekért a FK Media Group Ltd. a felelős a 15.1 pont szerint, azon Felhasználók, akik ezt kérik, az irányadó jogszabályok szerinti méltányos kártérítésre jogosultak. Nem jár kártérítés a Felhasználók részére olyan Szolgáltatás kimaradások időtartama alatt, amelyek a Szolgáltatás karbantartása céljából szükségesek.

A FK Media Group Ltd. tájékoztatja a Felhasználókat, hogy három típusú karbantartás fordulhat elő:

Havi tervezett karbantartás: Erre havonta egy alkalommal magyar idő szerint 01:00 óra és 05:00 óra között kerül sor.

Nem tervezett karbantartás: Erre magyar idő szerint 01:00 óra és 05:00 óra között kerülhet sor bármelyik napon, ha ez a működés szempontjából szükséges.

Sürgősségi karbantartás: Erre bármikor sor kerülhet bármilyen időintervallumban, ha sürgős technikai probléma lép fel, amely alapjaiban veszélyezteti a Szolgáltatás gyújtását.

A  fent  megnevezett  karbantartások  ideje  alatt  a  Szolgáltatás  nem  elérhető.  A  tervezett karbantartásokról előre tájékoztatjuk a Felhasználót.

15. Kártérítési kötelezettség

A Felhasználó vállalja, hogy megtéríti az FK Media Group Ltd.-nek, annak leányvállalatainak, munkavállalóinak, igazgatósági tagjainak és szerződéses partnereinek minden olyan kárt, amely amiatt vagy azzal összefüggésben merült fel, hogy a Felhasználó megszegte a Szerződést vagy a Felhasználó megsértette az irányadó jogszabályokat vagy a Felhasználó megsértette bármely harmadik fél jogait.

16. Átruházás

Az FK Media Group Ltd. a Felhasználó előzetes hozzájárulásával jogosult a Szerződésből eredő jogait, követeléseit és kötelezettségeit bármely FK Media Group Ltd. vállalatcsoporthoz tartozó vállalatra, vagy olyan harmadik félre átruházni, akitől ésszerűen elvárható, hogy kielégítő módon teljesíteni fogja a Szerződésből eredő kötelezettségeit. A Felhasználó a FK Media Group Ltd. előzetes jóváhagyásával jogosult a Szerződésből eredő jogait és kötelezettségeit átruházni.

17. A Weboldalon található internetes hivatkozások

A Weboldal harmadik felek által működtetett weboldalakra mutató internetes hivatkozásokat tartalmazhat. Az FK Media Group Ltd.-nek az ilyen hivatkozásokra, illetve az érintett weboldalak tartalmára nincs ráhatása és azokért semmilyen felelősséget nem vállal. A Felhasználó a saját felelősségére jogosult az ilyen weboldalakat látogatni.

18. Joglemondás kizárása

Ha az FK Media Group Ltd. nem követeli a Szerződésben biztosított valamely jog teljesítését vagy nem jár el a Felhasználóval szemben a Szerződés megsértése miatt, ez nem tekinthető az adott jogsértés vagy bármely jövőbeli hasonló jogsértések jóváhagyásának és semmi módon nem érinti az FK Media Group Ltd.-nek a Szerződésben biztosított jogait.

19. Reklamációk és viták

Ha a Felhasználó bármilyen okból nem elégedett a Szolgáltatással, a Felhasználó a 21. pontban megadott elérhetőségeken vagy a Weboldalon feltűntetett egyéb elérhetőségeken kapcsolatba léphet az FK Media Group Ltd.-vel. A Felhasználó és az FK Media Group Ltd. a Szerződésből eredő összes vitát megkísérlik elsősorban békés úton rendezni. Ha a felek nem tudnak megállapodásra jutni, a vitát az illetékes magyarországi rendes bíróság rendezi. A Szerződésre a magyar jog az irányadó, hacsak a Szerződés másképpen nem rendelkezik. A Felhasználó ezen felül jogosult bizonyos fogyasztóvédelmi jogokat, illetve a magyar jogszabályok egyéb kötelező rendelkezéseit érvényesíteni. Az illetékes bírósághoz fordulás előtt a Felhasználó fogyasztóként jogosult panaszával valamelyik olyan magyarországi testülethez fordulni, amely hatáskörrel rendelkezik a fogyasztói panaszok és viták peren kívüli rendezésére. A magyarországi vitarendezési testületek listája itt található: http://fogyasztovedelem.kormany.hu

20. Elérhetőségek

Az FK Media Group Ltd.-t az alábbi címen lehet elérni: székhelye Ukrajna, 89463 Nagydobrony, Kisdobronyi út 132; adószám: 44942711; fuzovelkifele@gmail.com. Felmondás esetén kérjük használja az alábbi elérhetőségeket: Profil menüpont.